Kurs akredytacyjny 1 stopień COACH ICI

Zapraszamy do jedynego na wschodnim wybrzeżu USA Międzynarodowego Instytutu Coachingowego z międzynarodową certyfikacją ICI (International Association for Coaching Institutes). W naszym Instytucie, jako jedynym w tych rejonach prowadzimy zajęcia w języku polskim, a do współpracy zapraszamy najwybitniejszych coachów – specjalistów w tej dziedzinie.

W chwili obecnej otwieramy drugą edycję rocznego, certyfikowanego kursu Coach ICI.

Zajęcia rozpoczną się w maju 2022 roku.

FORMULARZ KONTAKTOWY

KURS OFERUJEMY OSOBOM, KTÓRE:

 • Chcą zawodowo zająć się coachingiem, niezależnie od późniejszego wyboru specjalizacji (Life Coaching, Biznes Coaching, Edu Coaching, Coaching Zdrowia, itp.)
 • Zajmują się zarządzaniem ludźmi i chcą poszerzyć swoje kompetencje w tym zakresie (menadżerowie liniowi, menadżerowie wyższego szczebla, pracownicy działów HR, itp.)
 • Poszukują dodatkowych kompetencji, bo już pracują na rzecz innych ludzi lub z innymi ludźmi i chcą profesjonalnie im pomagać w rozwoju (nauczyciele, menadżerowie, osoby działające w strukturach i firmach online, samozatrudnieni).
 • Chcą przejść osobistą transformację, wzmocnić poczucie własnej wartości i być może docelowo zająć się zawodowo coachingiem.

CELE:

 • Poznanie coachingu jako metody rozwojowej
 • Umiejętność rozróżniania coachingu od innych metod
 • Zdobycie umiejętności prowadzenia rozmów i sesji coachingowych oraz wyznaczania operacjonalizacji celów
 • Praca mocnymi pytaniami coachingowymi
 • Poznanie kodeksu etycznego w pracy coacha i mentora
 • Umiejętność udzielenia feedbacku w sposób coachingowy
 • Zawieranie kontraktu i sesja kontraktowa
 • Budowanie relacji i raportu
 • Świadomość różnic percepcyjnych i umiejętność ich określenia
 • Poznanie poziomów neurologicznych

PROGRAM:

 • Wstęp do coachingu, cele, integracja grupy.
 • Sesja i proces coachingowy – coaching według standardów międzynarodowych, struktura sesji i procedura procesu, modele, ćwiczenia praktyczne.
 • 11 kompetencji coacha.
 • Komunikacja w coachingu: Pytania coachingowe – główna metoda pracy coacha i mentora. Metoda pracy mocnymi pytaniami według Norman Benett. Feeedback w coachingu – na czym polega i jaka jest jego struktura?
 • Narzędzia w coachingu.
 • Czym jest NLP? Podstawowe założenia NLP, model komunikacji w NLP, modalności, metaprogramy, narzędzia do pracy z klientem i własnego wykorzystania etc.
 • Elementy psychologii, praca z metaforą w coachingu, clean coaching w pracy coacha.
 • Praca z wartościami w coachingu – poziomy logiczne Batesona i Diltsa, Góra Lodowa wg. M. Bennewicza i praca coachingowa w oparciu o wartości i tożsamość.
 • Etyka w pracy coacha.
 • Motywacja w coachingu.
 • Zarządzanie emocjami w pracy coacha.
 • Superwizja w coachingu.
 • Trudne sytuacje w pracy coacha.
 • Wykorzystanie coachingu w działaniach kryzysowo – interwencyjnych
 • Specjalizacja w coachingu – life coaching, biznes coaching, educoaching.
 • Akredytacja, egzaminy.

PO UKOŃCZENIU KURSU, ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

Certyfikat ukończenia kursu (ICI Certificate COACH ICI) uprawniający do wykonywania zawodu coacha

(warunkiem jest pozytywny wynik egzaminu merytoryczno – praktycznego)

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE I OPIEKA MERYTORYCZNA NAD KURSEM:

BEATA MARCINIAK

Coach Master Trener ICI, trener międzykulturowy, trener biznesu, konsultant kryzysowy, facylitatorka clean coaching, autorka serii książek „Zmiana niejedno ma imię”, romanistka.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz certyfikowanych kursów, m.in. w Instytucie Zarządzania w Paryżu Fonction 2 (clean coaching), San Diego (cultural detective facilitator) Uniwersytetu Michigan (cross-cultural management), Coach ICI, a jako trener biznesu w Szkole Trenerów Biznesu Akademii SET w Warszawie oraz kursu Konsultant Kryzysowy w Instytucie Pozytywnej Terapii Kryzysu.

Od 2016 roku mieszka i pracuje w USA, w projektach szkoleniowo-coachingowych dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Proces coachingowy traktuje jako towarzyszenie klientowi w wyczekiwanej i najpiękniejszej podróży w dotarciu bezpiecznie na miejsce, w którym zawsze pragnął być i pomaga mu spojrzeć na świat z nowej perspektywy. Do tego bardzo często w swojej pracy odwołuję się do metody clean coaching, by umożliwić klientowi dotarcie do zupełnie nowych pokładów informacji, zagłębienie się w siebie oraz pomoc w nauczeniu się znajdowania samodzielnie odpowiedzi potrzebnych w tej podróży.


PROF. ALICJA GAŁĄZKA

Psychoterapeuta, Psycholog, lingwista, prezes ICI w Polsce, coach master trener CI, trener oraz pedagog; absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz School of Education in University of Exeter, UK; wykładowca i pracownik naukowy w Uniwersytecie Śląskim oraz wielu innych uczelniach prywatnych; autorka licznych programów studiów podyplomowych między innymi Metodyka nauczania języka angielskiego; koordynatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów i sympozjów naukowych i badawczych;

Odbyła kilkanaście staży i wizyt na uniwersytetach europejskich  głównie w UK oraz USA; wykładowca i międzynarodowy  trener z zakresu kreatywnego nauczania, umiejętności komunikacyjnych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, rozwoju inteligencji emocjonalnej i społecznej  oraz pełnego, optymalnego wykorzystywania potencjalności każdej jednostki; ekspert z zakresu dramy – metody wykorzystywanej w edukacji, treningach interpersonalnych, zarządzaniu oraz terapii; założyciel oraz dyrektor Centrum Edukacyjnego FUTURE, które od 20 lat kształci dzieci, młodzież i dorosłych, realizując liczne projekty naukowe, unijne oraz szkoleniowe; autorka nowatorskiej metody nauczania języków obcych Future Learning System opartej o założeniach psychologii poznawczej, psychoneurologii oraz dramy, a obecnie również autorka materiałów do podręcznika New English Plus.

Prowadzi liczne szkolenia oraz coaching dla firm, korporacji,  instytucji użyteczności publicznej, lekarzy, nauczycieli  oraz innych grup zawodowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia psychologiczne oraz dramowe dla nauczycieli języków obcych. Koordynatorka dwóch sekcji Psychology in ELT oraz Drama in ELT w IATEFL Poland.

*DO WSPÓŁPRACY I PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ZAPROSZENI ZOSTANĄ RÓWNIEŻ INNI WYBITNI COACHOWIE i TRENERZY ROZWOJU OSOBISTEGO.

CZAS TRWANIA 1 rok

220 godzin zajęć, w tym 160 godzin zajęć dydaktycznych, 60 godzin pracy własnej

TWOJA INWESTYCJA

4970 $

 TERAZ:

4470 $ 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA:

Pomyślne przejście rozmowy kwalifikacyjnej.

Wpłata zaliczki 1000$

Wymagane wykształcenie: licencjat lub dyplom wyższej uczelni

FORMA ZAJĘĆ: ON-LINE 

Jeżeli jesteś zainteresowany/a i potrzebujesz więcej informacji, możesz się z nami skontaktować telefonicznie lub mailowo.
Chętnie też umówimy się z Tobą na spotkanie.

A.GALASKA@WP.PL
KONTAKT@BEATAMARCINIAK.PL
TEL: 6099549017Beata