Warsztaty

JESTEM CERTYFIKOWANYM TRENEREM BIZNESU.

PRZEPROWADZIŁAM PONAD 1500 GODZIN SZKOLEŃ DLA:

 • Menedżerów mikro i średnich przedsiębiorstw;
 • Lekarzy;
 • Urzędników państwowych;
 • Przedstawicieli handlowych;
 • Pracowników 3go sektora;
 • Członków prestiżowych klubów biznesowych;
 • Seniorów;
 • Dyrektorów szkół;
 • Nauczycieli,
 • Lektorów języków obcych;
 • Studentów i młodych absolwentów wyższych uczelni;
 • Uczniów.

      MOJE SPECJALIZACJE TRENERSKIE:

 • Rozwój kompetencji w zakresie zarządzania sobą w stresie; projektowanie szkoleń, prowadzenie szkoleń i warsztatów, praca na procesie grupowym, radzenie sobie z sytuacjami trudnymi;
 • Rozwój kompetencji w zakresie motywowania siebie i innych – przygotowywanie odbiorców szkoleń do realizowania zamierzonych projektów i podnoszenia komfortu życia.
 • Rozwój kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej – przygotowywanie lekarzy do komunikacji z pacjentem, przygotowywanie menedżerów do komunikacji z pracownikami.
 • Rozwój kompetencji z dziedziny kreatywności -przygotowanie do kreatywnego poszukiwania nowych pomysłów w biznesie
 • Rozwój kompetencji w zakresie używania narzędzi coachingowych w pracy menedżera, lekarza, trenera, nauczyciela, urzędnika.